The Committee organizes a variety of social activities to enrich campus life of College staff.

 

Enquiries: 3943 9534

 

Chairperson
Dr. LEE Chui Ping
 
Secretary
Miss Rosa CHENG
 
Members
Ms. AU Yuen Yee (Representative of Chung Chi Staff Club)
Dr. CHAN Wan Ka Daniel
Dr. CHEUNG Mei Chun Jane (College Secretary or representative)
Dr. CHAN Ka Wai Jacky
Dr. CHAN Wan Ka Daniel
Dr. CHIU Ha Ying
Ms. CHOW Yiu Wai Janet
Miss HON Kwai Yue 
Ms. LEE Foong Yin Linda
Professor LIN Zhixiu
Dr. LIU Ngar Fun
Ms. NG Wai Yan Vivian
Professor SO Lai Man Stella
Professor WAYE Miu Yee Mary
Professor WONG Wai Sun Vincent 
Mr. YUEN Pak Yan